indre hoved

Alkyl Silan Koblingsmiddel

  • Alkylsilankoblingsmiddel, HP-308/A-137 (Crompton), CAS-nr. 2943-75-1, n-Octyltriethoxysilan

    Alkylsilankoblingsmiddel, HP-308/A-137 (Crompton), CAS-nr. 2943-75-1, n-Octyltriethoxysilan

    Kemisk navn n-Octyltriethoxysilan Strukturformel Formel C14H32O3Si Tilsvarende produktnavn A—137(Crompton)、Z–6341(Dowcorning)、Dynasylan® OCTEO(Degussa) 524 CAS-farve-frit 521 CAS-farve eller en anelse i farven gul gennemsigtig væske, opløselig i de fleste organiske opløsningsmidler acetone, benzen, ether, carbontetrachlorid osv. Ren massefylde ρ 25: 0,879, brydningsindeks ND25: 1,417, kogepunkt: 265 ℃, Flammepunkt: 100 ℃.Specifikationer gælder...